BRL's

Hier heeft u de mogelijkheid om BRL's die o.a. door SGS INTRON Certificatie B.V. zijn uitgegeven te downloaden.

BRL 1304 30-01-2013 Fabriekmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies Deel 1: Algemene bepalingen
BRL 1304 wijzigingsblad 31-12-2014 Fabriekmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies Deel 1: Algemene bepalingen
BRL 1304 30-01-2013 Fabriekmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies Deel 2: Specifieke bepalingen voor thermische isolatie in gevelconstructies met steenachtige spouwmuren
BR 1304 wijzigingsblad 31-12-2014 Fabriekmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies Deel 2: Algemene bepalingen
BRL 1304 30-01-2013 Fabriekmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies Deel 3: Specifieke bepalingen inzake thermische isolatie in gevelconstructies met panelen
BRL 1309 1-1-2004 Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem.
BRL 1309 wijzigingsblad 31-12-2014 Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingsysteem.
BRL 1511 deel 1 wijzigingsblad 22-06-2015
01-01-2021
Baanvormige dakbedekkingsystemen; deel 1: Algemene bepalingen
Sanctiedocument behorend bij BRL 1511
BRL 1511 deel 2 wijzigingsblad 22-06-2015
01-01-2021
Baanvormige dakbedekkingsystemen; deel 2: Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v. (gemodificeerd) bitumen
BRL 1511 deel 3 wijzigingsblad 22-06-2015
01-01-2021
Baanvormige dakbedekkingsystemen; deel 3: Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v. gewapende kunststof/bitumen compounds
BRL 1511 deel 4 wijzigingsblad 22-06-2015
01-01-2021
Baanvormige dakbedekkingsystemen; deel 4: Specifieke bepalingen voor kunststof en rubber dakbanen
BRL 3121 29-01-2019 Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen toegepast in metselwerkgevels
BRL 3201 Deel 1 01-01-2017 Het technisch repareren en beschermen van beton
BRL 3201 deel 2 01-01-2017 Het constructief repareren en versterken van beton
BRL 4702 d.d. 2017-01-01 01-01-2017 Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen
Sanctie document CvD ISDA behorend bij BRL 4702
BRL 4708 21-01-2013 Regendichte of waterkerende membranen voor hellende daken en gevels
BRL 4708 wijzigingsblad 31-12-2014 Regendichte of waterkerende membranen voor hellende daken en gevels
BRL 4713 1-12-1998 Dakbedekkingsconstructies met afschotlaag van lichtgewicht mortel met EPS op daken.
BRL 4713 wijzigingsblad 26-7-2013 Dakbedekkingsconstructies met afschotlaag van lichtgewicht mortel met EPS op daken.
BRL 9319 31-08-2009 Milieuhygiënische kwaliteit van drinkwaterreststoffen voor toepassing in grondwerken.
BRL 9320 24-4-2009 Bitumineus gebonden mengsels; Techniekgebied BsB.
BRL 9320 wijzigingsblad 19-06-2017 Bitumineus gebonden mengsels; techniekgebied BSB
BRL 9322 01-03-2016 Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen.
Sanctiedocument CvD G&M behorend bij BRL 9322 Interpretatiedocument behorend bij BRL 9322
BRL 9322 wijzigingsblad 02-09-2016 Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen
BRL 9324 13-05-2015 Milieuhygiënische kwaliteit van groevesteen in ongebonden toepassing.
Sanctiedocument behorend bij BRL 9324
BRL 9324 wijzigingsblad 27-05-2019 Milieuhygiënische kwaliteit van groevesteen in ongebonden toepassing
BRL 9327 30-3-2017 Milieuhygiënische kwaliteit van bitumineuze afdichtingsmaterialen voor toepassing in waterkerende en waterafdichtingssystemen.
Interpretatiedocument behorend bij BRL 9327
BRL 9328 24-4-2008 ELO-staalslak voor toepassing in de wegenbouw en kust- en oeverwerken.
BRL 9337 2-11-2009 Milieuhygiënische kwaliteit van polymeergebonden steenslag voor toepassing in GWW werken.
BRL 9339 kritiekversie 2011 Milieuhygiënische kwaliteit van waterglasgebonden grond voor toepassing in bouwkundige en civieltechnische werken
Onderbouwend document bij BRL 9339 kritiekversie 15-11-2010 Basis document waterglas gebonden grond; Milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit Bodemkwaliteit
BRL 9345 07-10-2015

Slakken en slakmengsels voor toepassing in GWW-werken
Sanctiedocument CvD G&M behorend bij BRL 9345

BRL 9349 kritiekversie 05-02-2021

BRL 9349 is door het College van Deskundigen “Grondstoffen en milieu” aanvaard om ter kritiek te worden gepubliceerd. Deze uitgave vervangt BRL 9344 d.d. 2017-04-24.
Aanleiding tot de revisie is eenduidigheid met het overheidsbeleid inzake het definitief standpunt dat in deze het toetsingskader en toepassingskader voor grond van toepassing is.

Deze BRL ligt ter kritiek vanaf 12 mei t/m 23 juni 2021. Voor het indienen van uw commentaar/kritiek verzoeken wij u gebruik te maken van het commentaarblad. Dit commentaar kunt u richten aan Wilfred Eijgelaar

BRL9935 deel 00 23-02-2018 Het ontwerpen, aanbrengen en controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken - Algemeen deel
BRL9935 deel 01 8-09-2017 Het ontwerpen, aanbrengen en controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken -Bijzonder deel 01: ontwerp
BRL9935 deel 02 8-09-2017 Het ontwerpen, aanbrengen en controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken - Bijzonder deel 02: Aanbrengen
BRL9935 deel 03 8-09-2017 Het ontwerpen, aanbrengen en controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken - Bijzonder deel 03: Controleren en onderhouden

Contact

SGS INTRON Certificatie

  • Venusstraat 2
  • 4105 JH Culemborg
  • Nederland
  • t   +31 88 - 214 5133
  • e   Stuur een e-mail