BRL's

Hier heeft u de mogelijkheid om BRL's die o.a. door SGS INTRON Certificatie B.V. zijn uitgegeven te downloaden.

BRL 1304 30-01-2013 Fabriekmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies Deel 1: Algemene bepalingen
BRL 1304 wijzigingsblad 31-12-2014 Fabriekmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies Deel 1: Algemene bepalingen
BRL 1304 30-01-2013 Fabriekmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies Deel 2: Specifieke bepalingen voor thermische isolatie in gevelconstructies met steenachtige spouwmuren
BR 1304 wijzigingsblad 31-12-2014 Fabriekmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies Deel 2: Algemene bepalingen
BRL 1304 30-01-2013 Fabriekmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies Deel 3: Specifieke bepalingen inzake thermische isolatie in gevelconstructies met panelen
BRL 1309 1-1-2004 Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem.
BRL 1309 wijzigingsblad 31-12-2014 Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingsysteem.
BRL 1511 deel 1 wijzigingsblad 22-06-2015
01-01-2021
Baanvormige dakbedekkingsystemen; deel 1: Algemene bepalingen
Sanctiedocument behorend bij BRL 1511
BRL 1511 deel 2 wijzigingsblad 22-06-2015
01-01-2021
Baanvormige dakbedekkingsystemen; deel 2: Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v. (gemodificeerd) bitumen
BRL 1511 deel 3 wijzigingsblad 22-06-2015
01-01-2021
Baanvormige dakbedekkingsystemen; deel 3: Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v. gewapende kunststof/bitumen compounds
BRL 1511 deel 4 wijzigingsblad 22-06-2015
01-01-2021
Baanvormige dakbedekkingsystemen; deel 4: Specifieke bepalingen voor kunststof en rubber dakbanen
BRL 3121 29-01-2019 Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen toegepast in metselwerkgevels
BRL 3201 Deel 1 01-01-2017 Het technisch repareren en beschermen van beton
BRL 3201 deel 2 01-01-2017 Het constructief repareren en versterken van beton
BRL 4702 01-01-2017 Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen
Sanctie document CvD ISDA behorend bij BRL 4702
BRL 4708 21-01-2013 Regendichte of waterkerende membranen voor hellende daken en gevels
BRL 4708 wijzigingsblad 31-12-2014 Regendichte of waterkerende membranen voor hellende daken en gevels
BRL 4713 1-12-1998 Dakbedekkingsconstructies met afschotlaag van lichtgewicht mortel met EPS op daken.
BRL 4713 wijzigingsblad 26-7-2013 Dakbedekkingsconstructies met afschotlaag van lichtgewicht mortel met EPS op daken.
BRL 9319 31-08-2009 Milieuhygiënische kwaliteit van drinkwaterreststoffen voor toepassing in grondwerken.
BRL 9320 24-4-2009 Bitumineus gebonden mengsels; Techniekgebied BsB.
BRL 9320 wijzigingsblad 19-06-2017 Bitumineus gebonden mengsels; techniekgebied BSB
BRL 9322 01-03-2016 Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen.
Sanctiedocument CvD G&M behorend bij BRL 9322 Interpretatiedocument behorend bij BRL 9322
BRL 9322 wijzigingsblad 02-09-2016 Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen
BRL 9324 13-05-2015 Milieuhygiënische kwaliteit van groevesteen in ongebonden toepassing.
Sanctiedocument behorend bij BRL 9324
BRL 9324 wijzigingsblad 27-05-2019 Milieuhygiënische kwaliteit van groevesteen in ongebonden toepassing
BRL 9327 30-3-2017 Milieuhygiënische kwaliteit van bitumineuze afdichtingsmaterialen voor toepassing in waterkerende en waterafdichtingssystemen.
Interpretatiedocument behorend bij BRL 9327
BRL 9328 24-4-2008 ELO-staalslak voor toepassing in de wegenbouw en kust- en oeverwerken.
BRL 9337 2-11-2009 Milieuhygiënische kwaliteit van polymeergebonden steenslag voor toepassing in GWW werken.
BRL 9345 07-10-2015

Slakken en slakmengsels voor toepassing in GWW-werken
Sanctiedocument CvD G&M behorend bij BRL 9345

BRL 9348 Kritiekversie 08-09-2021

Nationale beoordelingsrichtlijn voor het NL BSB® productcertificaat voor de milieuhygiënische kwaliteit van cementgebonden mortels uit verplaatsbare volumetrische doseer- en menginstallaties op basis van niet-gekalibreerde weegmiddelen.

BRL 9348 is door het College van Deskundigen “Grondstoffen en milieu” verzocht ter kritiek te publiceren. Deze BRL ligt ter kritiek vanaf 6 oktober t/m 17 november 2021. Voor het indienen van uw commentaar/kritiek verzoeken wij u gebruik te maken van het commentaarblad. Dit commentaar kunt u richten aan Louis Grannetia

BRL9935 deel 00 23-02-2018 Het ontwerpen, aanbrengen en controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken - Algemeen deel
BRL9935 deel 01 8-09-2017 Het ontwerpen, aanbrengen en controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken -Bijzonder deel 01: ontwerp
BRL9935 deel 02 8-09-2017 Het ontwerpen, aanbrengen en controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken - Bijzonder deel 02: Aanbrengen
BRL9935 deel 03 8-09-2017 Het ontwerpen, aanbrengen en controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken - Bijzonder deel 03: Controleren en onderhouden

Contact

SGS INTRON Certificatie

  • Venusstraat 2
  • 4105 JH Culemborg
  • Nederland
  • t   +31 88 - 214 5133
  • e   Stuur een e-mail